Svenskt mode sysselsätter runt 56 000 personer i Sverige, de flesta inom butikshandel, enligt de senaste siffrorna som presenterades i februari 2015. En ökning med 3,4 procent jämfört med den föregående rapporten som presenteras av Svensk Handel. Det är ungefär lika många anställda som i trävaruindustrin i Sverige, och mer än inom livsmedelsindustrin. För Linda Hedström, kanslichef på Svensk Handel Stil, är detta ett bevis för att branschen är stark: ”Det är en bra grogrund för att fler Svenska modeföretag ska kunna etableras, fortsätta växa och anställa personal”, säger hon.

Snabbaste växande exporten

2014 var svenskt mode den snabbast växande exporttillväxten. Svensk design har gott rykte utomlands och utgör 66 procent av modebranschens omsättning, vilket är 173 miljarder kronor. Emma Ohlson är generalsekreterare för Association of Swedish Fashion Brands och menar att mode nu ses som en maktfaktor inom svensk ekonomi, som växer trots utmaningar. För även om exporten går bra så går det dåligt för varannan modekedja i Sverige, enligt den första statistiksamlingen som bland annat Moderådet har tagit fram. Det handlar om negativa försäljningssiffror. Samtidigt nämns det också i rapporten att modebranschen i Sverige har utmaningar i könsfördelningen: tre fjärdedelar av de anställda är kvinnor medan männen är i majoritet på chefsnivå.

Viktig satsning för Sveriges ekonomi

Regeringen har som mål att öka exporten och därför är modebranschen en viktig motor. Tidigare har kulturminister Alice Bah Kuhnke och näringsminister Mikael Damberg invigningstalat på Stockholm Fashion Week. ”Modeexporten är viktig, både ekonomiskt och för bilden av Sverige i utlandet” – säger Mikael Damberg till Sveriges Radio under modeveckan. Här är Hennes & Mauritz en stor aktör som står för en stor del av modebranschens export. Och det är just inom butikshandeln och parti- och grosshandeln som omsättningen är som störst. Samtidigt pågår det en omställning från butikshandel över till e-handel, och än så länge visar siffror att omställningen går bra då Sverige har kommit långt inom e-handel.